İnşaat İşçilerinde Vardiyalı Çalışma Var Mıdır?

İnşaat işçisi nedir ve kime denir. İnşaat işçisi çırak- kalfa uygulaması ile öğrenilen tecrübe ile elde edilen bir meslek olup, bu mesleğin inşaatlarda icra edilmesiyle bu mesleği yapanlara inşaat işçisi denir. Bu inşaat işçileri de kendi aralarında ustalık gruplarına göre ayrılmaktadırlar. Bunlardan başlıcaları sıvacılar, boyacılar, elektrik ve su tesisatçıları, demirciler ve kalıpçılardır. İnşaat işçilerinde vardiyalı çalışma var mıdır?  Bu meslek gündüz icra edilen bir meslek olması hasebiyle bu meslekte vardiyalı çalışma sistemi söz konusu değildir.

Öncelikle inşaatlarda elektrik olmaması gibi fiziki şartların buna uygun olmaması, ikinci olarak çevredeki ikamet sakinlerinin ve çevredeki insanların gürültüden dolayı rahatsız olmamaları içindir. Bu yasal olarak da güvence altına alınmış olup, mesai saati bitiminden itibaren çalışmalara yasak getirilmiş ve uymayanlar hakkında cezai sorumluluk verilmiştir. Sabah mesaisinde de yasalar mesai saatinin başlamasıyla çalışmalara başlanacağına hükmetmiştir.

Dolayısıyla her halükarda inşaat işçilerinden vardiya olmayacağı anlaşılmış bulunulmaktadır. Bunun haricinde vardiyalı çalışılamayacağı bu mesleğin tehlike arz etmesi ve bu meslekte birçok iş kazalarının meydana gelmesi. İnşaatlar tehlikeli iş grupları arasında ilk sıralarda yer alır. İkinci bir vardiya yapılıp çalışılması uygun değildir.

Çalışanların zarar görme olasılığı dışında çevredeki insanlarında bu çalışmalarda zarar görme riskleri her daim var olmuştur. İnşaatların tehlikeli yerler olması hava karardığında çalışmaya imkân vermemektedir. İş güvenliği uzmanları tarafından bütün kaza riskleri minimuma indirilerek gerekli bütün önlemler alınarak inşaat işçilerinin çalışmalarına izin verilir. Diğer bir husus ise her bir ustanın estetik ve çalışma anlayışlarının birbirlerinden farklı olmasıdır ki ikinci bir vardiyaya gelecek usta ile birinci vardiyada çalışan ustaların yapılarının farklı olabileceğidir ki bu durumda da yapının kaliteden yoksun olması demektir. Bu da kaliteyi bozar.