Ülkemizde Sendika Faaliyetleri Hangi Konumdadır?

Sendikalar kamu kuruluşlarında çalışan kişilerin haklarını korumak, onlara bu noktada yol göstermek amacıyla kurulmuştur ve buna yönelik faaliyetler yürütmektedirler. Ülkemizde sendika faaliyetleri hangi konumdadır? Sorusunu cevaplamadan önce genelde hangi sendikalar faaliyette bulunur bakalım :

  1. a) MEMUR-SEN: En çok üyesi olan ve en yetkili sendikadır. İktidara yakınlığı ile bilinir. Genelde içinde bulunduğu faaliyetler uygulamaya konulur.
  1. b) TÜRKİYE-KAMU-SEN: İkinci en çok üyesi bulunan sendikadır. Genelde tüm çevrelerden yaptığı faaliyetlerle ilgili övgüler alır.
  1. c) KESK: Üye sayısı itibariyle değişiklik göstermeyen, kendilerini memurların sesi olarak gören ve yapılması istenen uygulamalar için eylemler, gösteriler de dâhil birçok faaliyette bulunan sendikadır. Tüm bunlara rağmen sundukları öneriler kabul edilmez. Bu üyelerinin muhalif bir düşünce yapısında olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu sendikalar başta olmak üzere diğer sendikalar da her ne kadar memurun hakkını savunmak ve memurların çalışma standartlarını daha iyi hale getirmek için var olsalar da genelde bunu yapmayı başaramazlar. Öneriler sunmalarına rağmen üyeleri tarafından çoğu zaman pasif kalmakla suçlanırlar. Örnek vermek gerekirse erkek öğretmenlerin okula sakalı ve serbest kıyafetiyle gitmesi sorunu hala sendikalar tarafından açık bir şekilde dile getirilmemiş ve bir çözüme ulaşmamıştır.

Bir başka konu da sendikaların siyasetle iç içe girmesidir. Bunun bir yarardan çok zarar getirdiği su götürmez bir gerçektir. O dönemde hangi parti iktidarda ve hangi sendika bu iktidar partisine yakın ise genelde bu sendikanın yapmış olduğu faaliyetler dikkate alınır ve uygulamaya konur. Oysaki diğer sendikalardan güzel, yararlı bir faaliyet girişimi olsa bile bunlar siyasi engellere takılarak uygulamaya konamaz.

Kısacası sendika faaliyetleri ülkemizde oldukça yetersiz olup, yapılanlar tek bir sendika tarafından yani siyasi yönden güçlü, yetki sahibi fazla olan sendika tarafından yapılmaktadır.