Termal Etiketler

Termal Etiketler

Etiketler genellikle 2 ana gruba ayrılmaktadır. Bunlardan biri kağıt bazlı etiketler iken diğeri ise plastik bazlı olan etiket türleridir. Kağıt bazlı etiketler adından da anlaşıldığı gibi ham maddesinden dolayı daha

Ülkemizde Sendika Faaliyetleri Hangi Konumdadır?

Sendikalar kamu kuruluşlarında çalışan kişilerin haklarını korumak, onlara bu noktada yol göstermek amacıyla kurulmuştur ve buna yönelik faaliyetler yürütmektedirler. Ülkemizde sendika faaliyetleri hangi konumdadır? Sorusunu cevaplamadan önce genelde hangi sendikalar