Taşeron İşçilerin Kadroya Geçmesi Hizmet Sektörünü Nasıl Etkiler?

Şirketlerde daha düşük maliyetle şirket çalışanı performansında çalıştırılan kişilerdir. Kişiler genellikle çoğu firmada fazla mesai ücreti ödemeden asgari ücretle çalıştırılmaktadır. Ve firmalarda çalışanlar tazminat ödememek için bir yıldan fazla çalıştırılmadan işten çıkartılmaya zorlanmaktadır. Bunlar olduğu zaman bir çok problem azalmaktadır.

 Şirket Çalışanı Olmayan Çalışanların Olumsuz Yönleri?

Çalışanlar bağlı olduğu firmalarda şirket çalışanlarıyla aynı işi yapmasına rağmen daha düşük maaş alarak hak ettiği ücreti alamamaktadır, bu sebepten dolayı şirket çalışanı olmayan kişiler performans düşüklüğü, memnuniyetsizlik ve firmanın piyasa değerinin düşmesi gibi olumsuzluklara neden olmaktadır.

 Şirket Çalışanı Olmayanların Firmalara Olumlu Yönleri?

Şirket çalışanı olmayanlar piyasa fiyatını düşürmektedir bu sebepten dolayı ucuz iş (yani piyasa değerinin altında iş) yapılmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda bilhassa ekonomik kriz anında şirket çalışanı olmayanların işini feshetme yetkisine sahip olduğundan özel bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmadığından böyle bir durumda en az zararla şirket ekonomik krizden kurtulabilmektedir. İşten çıkartılma durumunda şirkettin ekstra bir tazminat yükümlülüğü olmamaktadır.

Şirket çalışanı olmayan elemanların sigortası, primleri, yol ve yemek giderlerine şirket karışmamakta tüm yükümlülük çalışanları gönderen firmaya ait olmaktadır. Aynı zamanda şirket çalışanları işine hakim olduğundan ve aynı işi yaptığından daha verimli çalışmakta iş kazaları azalmakta ve bu yönden firmalar olumlu artış gösterecektir. Böylece sürekli olmayan iş yoğunluğunda şirkette ekstra bir maliyet gerektirmeden kısa dönemler için istediği sayıda şirkete bağlı olmayan çalışanları talep edebilmektedir.

Şirket Çalışanları Firmalara Dahil Edilirse?

Kişilerin şirkete dahil edilmesi firmaların maliyetini arttırmakta, ekonomik kriz anlarında eleman çıkartma durumlarında yüklü tazminatlara sebep olmaktadır. Bu nedenle ekonomik anlamda olumsuz, ancak iş verimi anlamında da olumlu olacaktır.